Автомобил на старо от ЕС

Фирмата ни е куриерска и за нуждите си купи два автомобила на старо от Германия. И двата са товарни бусове. Единият е купен с фактура от фирма с немски ДДС номер. Във фактурата има посочена само НЕТО сума. Вторият е с договор за продажба, в който е посочена само една нето цена, условия на плащане BAR и вероятно някакъв член от закон 925а.

Интересувам се как да осчетоводя тези две отделни покупки?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона следва да начислите данък за това придобиване с издаването на протокол по чл. 117 от закона. Би следвало в издадената Ви фактура да фигурира основанието за прилагане на нулевата ставка.
    По отношение на втория автомобил – може би имате предвид § 25а? Ако това е така, то доставчикът Ви е приложил специалния ред за облагане на маржа на цената и нямате задължение за начисляване на данък за покупката.

Вашият коментар

Email: