ВОП

фирма, която извършва строителна дейност закупува от Румъния строителни материали, като ползва наш транспорт- камион, които ние му предоставихме, еднократно. Фирмата ни не е лицензиран превозвач и ние подадохме уведомление в ДАИ, че извършваме транспорт за наши нужди. Фактурата за стоката е издадена на строителната фирма от пумънците, но ЧМР-то е на нашия камион.Въпросът ми е какви документи са нужни  за доказване, че стоката е получена от строителната фирма за начисляване на ДДС по ВОП?  

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При вътреобщностните придобивания на стоки няма строго регламентирани документи за удостоверяване на придобиването, както е при вътреобщностните доставки. Би следвало фактурата, издадена от румънците да е достатъчна. Отделно от това са налице и транспортни документи, независимо от това, че камионът е Ваша собственост, а не на въпросната строителна фирма.

Вашият коментар

Email: