ВОП или Дистационна продажба

Здравейте,

фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, продаваме  стока  закупена в България на гръцки клиент-физическо лице , нерегистрирано  по ДДС / в НАП дава невалиден VAT номер/.

1.ВОД ли е или дистационна продажба?

2.Ако е дистационна продажба във фактурата трябва ли да начислим ДДС и в коя клетка на СД трябва да попадне?

Благодаря

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Освен ако не става дума за изключенията, посочени в чл. 7, ал. 2 и 3 от закона, не е налице вътреобщностна доставка, след като получателят не е регистрирано за целите на ДДС лице.
  Вие ли изпращате или транспортирате закупената стока до купувача в Гърция?

 2. Отговор Олга Бакалска

  Става въпрос за мебели т.е не са изключенията визирани в чл.7 ал.2 и 3,ние изпращаме стоката, транспорта е за наша сметка с наше транспортно средство

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай е налице дистанционна доставка на стоки по смисъла на закона (освен ако не става дума за стоки, които се монтират от Вас или за Ваша сметка). Мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на страната (вижте за справка чл. 20, ал. 5), поради което следва да начислите данък.
  В дневник продажби и в справка-декларацията доставката би следвало да бъде отразена както останалите доставки, които са с място на изпълнение на територията на страната и са облагаеми с 20 % (вижте к. 11 от дневник продажби).

Вашият коментар

Email: