ДДС при представителство по ТЗ

Здравейте,

Дължи ли се ДДС при договор за представителство,сключен по изискванията на ТЗ.Фирма А (производител-търговец) има договор за представителство с фирма Б (представител).Фирма Б (представител) има право по договор да преговаря,проучва,съдейства и ………. с цел сключване на договори и сделки за доставка между фирма А(търговеца) и клиента.Фирма Б(представител) няма право да сключва договори от свое име и за сметка на фирма А,няма право да сключва договори от името на фирма А и за сметка на фирма А.Фирма А сключва договорите си за доставка директно с клиента,доставя,фактурира и начислява ДДС.Фирма Б получава възнаграждение Х % от оборота на реализираната продукция доставена до клиента въз основа на сключения договор между фирма А и фирма Б.Фирма Б не е регистрирана по ДДС и следва ли да се регистрира.Дължи ли ДДС за възнаграждението си фирма Б след като се регистрира.Кое е реализиран оборот – сумата от доставена продукция до клиента по фактура без ДДС или сумата от доставена продукция до клиента с ДДС.Фирма А когато превежда възнаграждението на фирма Б трябва ли да го превежда с ДДС , начислено върху договорения % който е възнаграждение на фирма Б по договор. Не съм икономист но ме интересува въпроса.Благодаря Ви предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че извършваните услуги са с място на изпълнение на територията на България по смисъла на закона, задължението за регистрация би възникнало при достигане на оборота за задължителна регистрация по чл. 96 и би следвало да бъде начисляван данък след регистрацията Ви по закона.
    А дали данъкът се счита за включен във възнаграждението или се дължи отделно би зависело от това какво е уговорено в договора между страните. Вижте за справка чл. 67 от закона.

Вашият коментар

Email: