относно транспорт на машина при ВОП

Здравейте!Внесохме машина, налице е ВОП  по чл.84, но бих искала да попитам транспортът на машината, който се извършва от същата фирма от ЕС , на основание кой член ще се самоначисли ДДС – то и в кои клетки на дневник продажби трябва да влезе данъчната основа и  ДДС -то

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид разпоредбата на чл. 64, ал. 4 от закона би следвало данъкът за транспортната услуга да бъде начислен отделно. Относно отразяването на тази услуга в дневник продажби – вижте к. 14.

Вашият коментар

Email: