ЗДДС при продажба на апартаменти под себестойност

До края на 2011 година при фактуриране продажба на недвижими имоти/новопостроени апартаменти/ под себестойност данъчната основа се увеличаваше с разликата до себестойността по силата на чл. 27 ал.1 т.3 от ЗДДС.В резултат на промяната, направена в чл.27 ал.1 от ЗДДС данъчната основа на доставките на УПИ, както и на нови сгради и прилежащия им терен ,считано  от 1 януари 2012 год. се определя по общото законово правило, а именно – на база договорената между страните по сделката цена за прехвърлянето на собствеността върху апартамента без ДДС, увеличане  с дължимите по прехвърлянето на недвижимия имот данъци и такси. Ако на 20 март 2012 година фирма продаде апартамент,,завършен през 2009  за  50 000 лв.продажна цена, договорена между страните по сделката,  и себестойност на апартамента 100 000 лв. каква ще бъде данъчната основа?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Както сама посочвате – би следвало данъчната основа да се определи по реда на чл. 26 от закона. Добре би било да се сдобиете с документи, удостоверяващи пазарната стойност на въпросния имот към момента на продажбата.

Вашият коментар

Email: