Транспорт на стоки с получател ДЗЛ от Британски виржински острови

Дружеството ни извършва  транспорт  от България до трета страна с получател ДЗЛ от британски виржински острови.
Затруднява ме определянето на статута на ДЗЛ /ясно е само че извършва търговска дейност/
Фирмата е регистрирана в британски вирджински острови-трета страна ли е ? Прочетох чл.299 от Договора за създаване на европейската общност, но не мога да го схвана. Интересува ме фирмата има ли VAT.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Територията на Британските вирджински острови не спада към територията на държава членка по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на закона.

Вашият коментар

Email: