Доход от продажба на инвестиционно злато.

Здравейте! Трябва ли да се декларира дохода от продажбата на инвестиционно злато на Физическо лице в декл.по чл.50? Благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Да, би следвало в случая подобни продажби да попадат в обхвата на чл. 50, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Вашият коментар

Email: