Туроператор

Туроператор с място на изпълнение България  и регистрирано по ДДС издава фактура на пътуващо лице на екскурзия до Турция без да начислява ДДС. Въпроса ми е като основание за не начисляване на ДДС кой член трябва да се цитира във фактурата. Благодаря на отзовалите се?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате би следвало да е налице доставка на обща туристическа услуга по смисъла на закона, в резултат на което и във връзка с чл. 79, ал. 5 от правилника за прилагане като основание за неначисляване на данък във фактурата следва да бъде посочена разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: