ДМА

БЕТОНОВА НАСТИЛКА ПРЕД СГРАДА В КОЯ ГРУПА ДМА ПОПАДА И КОЛКО % АМОРТИЗАЦИЯ И СЕ НАЧИСЛЯВА

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма как да бъде даден конкретен отговор на така зададен въпрос. Вижте все пак чл. 55, ал. 1, т. 3 от закона за корпоративното подоходно облагане.

Вашият коментар

Email: