Неотразен протокол в дневник на покупките

Здравейте,

в момента ни тече ревизия.По време на проверките открихме наш пропуск – за получена услуга от чужда фирма сме издали протокол, който сме включили само в дневника за продажбите. Сумата не е огромна, но не е и малка. Можем ли да отстраним този пропуск като включим протокола сега или губим този данък безвъзвратно? Става дума за протокол от 14.12.2010!

Благодаря предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало да можете да упражните правото си на приспадане по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 73а от закона.

Вашият коментар

Email: