Рентакар

Получаваме фактура за рентакар от английска фирма с начислено ДДС.Трябва ли да издадем протокол?

4 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид начисления от английската фирма данък по всяка вероятност става дума за краткосрочно отдаване под наем на превозно средство, предоставено Ви за ползване в Англия. Ако това действително е така – доставката е на територията на Англия и не следва да издавате протокол за начисляване на данъка тук.

  2. Отговор Илко

    Точно така!Колата е наета от наш служител при двуседмичната му командировка там.

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Бихте могли да подадете искане за възстановяване на този данък по реда на Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността (или да използвате услугите на упълномощен от Вас [url=http://www.zdds.vat.taxback.com/]агент[/url]). За установяване на наличието или липсата на това право на възстановяване би било приложимо действащото в Англия законодателство.

Вашият отговор на Илко Отказ

Email: