Посредничество

Здравейте, БГ ТО фирма ни плаща комисионна за това че им съдействаме да закупят настаняване от хотел извън ЕО. Каква фактура да издам?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Мястото на изпълнение на услугата, определено съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона е на територията на страната, в резултат на което доставката е облагаема. Предвид разпоредбите на чл. 38, ал. 3 от правилника за прилагане приложимата ставка за облагане би следвало да е нулева. В случая следва да се снабдите с документи, удостоверяващи че доставката, във връзка с която е посредническата услуга, е с място на изпълнение извън територията на ЕС.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Договор с въпросната фирма, от който да е видно, че посредническата услуга се отнася до настаняване в хотел, намиращ се извън територията на ЕС, би следвало да е достатъчен. Ако е възможно можете да поискате от клиентите си и копие от фактурата за настаняването, предоставено им от хотела.

Вашият коментар

Email: