Задължителна регистрация

В началото на месеца подадох заявление за задължителна регистрация на шефа ми като физическо лице. Повод за регистрацията са възнагражденията по три договора за консултантски услуги. Уговорените плащания са помесечни и се дължат до 20-то число на следващия месец.Тази сутрин бях неприятно изненадан,че данъчните приемат, че данъчното събитие е в края на месеца, за който се отнася плащането и заради тази причина приемат, че е трябвало да подадем заявлението за регистрация миналия месец. Като мотив посочват и представените сметки за изплатени суми защото в тях били посочени месеците, за които се отнася плащането. В тази връзка ни казаха да очакваме акт за неподадено заявление за ергистрация, и отделно и назначаване на ревизия за неначислен данък заради неподаденото заявление. Според Вас основателни ли са тези твърдения?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Датата на въникване на данъчното събитие в случая би следвало да се определи съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 4 от закона, а именно – датата, на която плащането е станало дължимо. От представената информация не става особено ясно дали във Вашия случай плащането по договора става дължимо на 20-то число на следващия месец, или следва да бъде платено до тази дата. Дори и да е договорено плащането да бъде платено до 20-то число на следващия месец – датата на възникване на данъчното събитие би била при изтичането на месеца, за който се отнася плащането, а не на последния ден на месеца, за който се отнася това плащане.

 2. Отговор Ярослав

  Благодаря за отговора.Тази сутрин ми връчиха акт за регистрация и АУАН за неподадено в срок заявление за регистрация. Можем ли да разчитаме на помощта ви за възражение?
  В договорите е записано, че възнаграждението се плаща в срок до 20-то число на следващия месец.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Подобни актове, макар и неоснователни се оказват честа практика. Можете да ни изпратите сканираните документи на e-mail: zdds@zdds.info

Вашият коментар

Email: