ВОП

На 25.01 получихме стока от Франция. Доставчикът ни е регистриран по ддс там. За доставката все още нямаме никакъв официален документ а имаме само една проформа фактура. Как да процедираме?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате би следвало да издадете протокол по чл. 117 в 15-дневен срок, считано от 15.02 (вижте за справка чл. 63 от закона).
    Добре би било да се свържете с фирмата-доставчик и да проверите има ли при тях издадена фактура за тази доставка.

Вашият коментар

Email: