Освободена доставка ли е по ЗДДС

Регистрирана фирма /аптека/ по ЗДДС  всеки месец изготвя финансов отчет към РЗОК по изпълнени от аптеката рецепти. Стойността  дължима от РЗОК на аптеката за реализираните от нея продажби е например  1200 лв. /1000лв данъчна основа и 200лв. ДДС/. Освен това РЗОК дължи на аптеката и стойност за обработка на рецепти / по 2 лева на рецепта – например 10 бр. рецепти * 2 лева = 20 лева./ Въпросът ми е тази сума /20 лв. бонус за обработка на рецептите/ изплащана от РЗОК освободена доставка ли е?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Описаната доставка е извън обхвата на глава четвърта от закона, и би следвало да начислите данък за нея.

Вашият коментар

Email: