ВОП И ВОД – две БГ фирми и фирма от ЕС

Фирма от ЕС доставя и монтира стоки в БГ за БГ фирма, но се оказва, че ако фирмата от ЕС наеме български подизпълнител за изработване, доставка и монтаж на част от стоките ще излезе по-евтино.

Бихте ли дали насоки относно облагането с ДДС.
И трите фирми са регистрирани по ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става особено ясно какъв точно е случаят, но не би била налице вътреобщностна доставка, респ. придобиване, ако стоката няма да напуска територията на страната.
    По отношение на първата доставка от подизпълнителя към фирмата от ЕС – би следвало да бъде начислен данък тук.
    Дали фирмата от ЕС би имала право на възстановяване на платения данък или би формирала оборот за регистрация тук – би зависело от това как е формулирана втората доставка от самата фирма към крайния получател.

Вашият коментар

Email: