Самолетни билети

Здравейте,

1. При закупуването на самолетен билет и получена фактура от унгарска фирма без начислен данък, и в случай, че полет във въздушното пространство над България няма да се извършва, следва ли да се издава Протокол по чл. 117. Ако не – как да включа тази фактура в дневника за покупки – без право на ДДС и посочването на дан. номер на доставчика? Или има някаква специфика?

Получаваме услуга /освободена/ от лице, регистрирано на територията на друга държава-членка, но място на изпълнение на териорията на страната липсва. Как да процедирам?

2. Получена е фактура за мостри от доставчик – италианска фирма. Фактурата не е с нулева стойност и е нач. ДДС – 21% като в нея е описано, че това са мостри и не се дължи плащане. Следва ли да издам Протокол с нулева ставка, и какъв да е размерът на данъчната основа – цялата сума на фактура, ведно с начисления данък?

Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид начина на задаване на въпросите – надяваме се представите Ви за дейността на дружеството ни да не са погрешни.
    По отношение на първия Ви въпрос – предвид информацията, която давате – не би следвало издаването на протокол за закупения самолетен билет. Не би следвало да включвате и фактурата за покупката му в дневниците, отразете я само за счетоводни цели.
    Не става ясно какъв е случаят със споменатата доставка на услуга, но ако мястото и на изпълнение е тук, и действително е освободена от облагане – и в този случай нямате задължение за издаване на протокол – не попадате в хипотезите на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона.
    По отношение на получените мостри – не би следвало издаването на протокол. Данъкът, начислен от италианския доставчик, би следвало да е във връзка с извършената от тях безвъзмездна доставка (по аналогична на чл. 79, ал. 10 от нашия закон разпоредба в италианското законодателство).

Вашият коментар

Email: