ДДС при префактуриране на хотелска услуга

Здравеите  провеждаме мероприятие за обучение на наши клиенти като сме обявили такса за участие и такса за хотелско настаняване. За целта сме нзели хотел, който ще ни начисли за услугата 9% ДДС. Ние в нашите фактури каква ставка на ДДС ще начислим 20 % или 9%.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    T.e. цените са обявени отделно? Конкретно по въпроса – за да приложите в случая 9%-ната ставка за облагане следва да разполагате с документите, упоменати в чл. 40, ал. 2 от правилника за прилагане.
    Предвид информацията, която давате, а и за да си спестите евентуални проблеми в бъдеще, би било най-добре хотелът да издаде фактури за настаняването директно на участниците.

Вашият коментар

Email: