Чл.126 от ЗДДС

Здравейте.

Открих, че през 2009 година за месец май и месец октомври, не са отразени в дневника за продажби касови продажби. Съответно не е внесено и дължимото ДДС. При годишната декларация са отразени оборотите/данъчната основа/.

Възможно ли е да откорегирам през месец февруари 2012 година сумите които не съм включила през 2009 година, да внеса дължимото ДДс и лихви, изислени със законна лихва от калкулатора на НАП и да подам заявление по чл.126 към НАП, като опиша корекцията.

Ще бъда благодарна за компетентен отговор.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Писменото уведомяване на НАП по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона се отнася само за случаите, в които са налице погрешно отразени документи, в резултат на което при отстраняването на грешката би било налице промяна на задължението за съответния период.
  Предвид информацията, която давате не би следвало да уведомявате НАП. Не става ясно обаче за неотразени фактури ли става дума, или за невключени продажби, за които издаването на фактура не е необходимо, в отчета по чл. 119?

 2. Отговор Елизабет Ангелова

  Здравейте.
  Междувременно аз включих касовите продажби за 2009 година в дневника за 2.2012 година, като внесох и дължимите лихви. Как трябва да уведомявам НАП за корекциите? Все пак е имало грешка.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Задължението за писмено уведомяване на приходната администрация е само в случаите по чл. 126, ал. 3, т. 2, а именно – при погрешно отразени документи. Във вашия случай, и предвид информацията, която давате, попадате в хипотезите на чл. 126, ал. 3, т. 1 – неотразен документ и нямате задължение писмено да уведомявате НАП.

Вашият коментар

Email: