покупка на сграда и прил.терен

Здравейте, предстои ни покупка на имот, представляващ производствена сграда (изградена 1970 г.) и прилежащ терен. Достъвчикът и ние сме регистрирани по ЗДДС лица. Въпросът ми е следният: може ли продавачът да ни фактурира имота без начисляване на ДДС, като основанието е чл. 45, ал. 3 от ЗДДС? Ще има ли разлика в прилагането на тази разпоредба, ако за имота фирмата-доставчик е ползвала данъчен кредит и ако не е ползвала?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Възможно е, но доставчикът Ви следва да се съобрази и с разпоредбите на чл. 45, ал. 5, т. 1 и § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на закона.
    По отношение на следващия Ви въпрос – не би имало разлика специално по отношение на прилагането на чл. 45, ал. 3, но евентуално би засегнало и други разпоредби от закона, в случай, че доставчикът е ползвал данъчен кредит за въпросната сграда.

Вашият коментар

Email: