услуги свързани с недвижим имот намиращ се на територията на Гърция

Дружеството ни е подизпълнител на българска фирма за строителен обект в Гърция. И двете български фирми са регистрирани по ДДС в България. В пред вид на това, че услугите са свързани с недвижим имот намиращ се на територията на Гърция следва ли да се регистрират и двете български фирми в Гърция по ДДС и да начисляват ДДС под гръцкия ДДС номер. Ние като подизпълнител на българското дружество освен услуги по строителството ще доставяме и материали за строителния обект- това ще наложили издаването на фактури на различни основания.

Сърдечно благодаря предварително

Също така ще Ви помоля да ми изпратите и банкова сметка и основанието за превода за ви преведа сума за някакъв период от време за да мога да чета вече дадените от Вас отговори.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Най-добре би било да проверите как стоят нещата в случая според приложимото в Гърция законодателство – в подобна ситуация според действащия у нас закон данъкът би бил изискуем от получателя на услугата (в случая – фирмата, на която сте подизпълнител, и за нея би възникнало задължение за регистрация по чл. 97а от закона).
    Относно доставката на материалите – да, в случая би била налице отделна доставка на стоки. Не става ясно обаче кой е получателят на тези стоки.
    Що се отнася до последния Ви въпрос – изпратили сме отговор на мейла, който сте посочили.

Вашият коментар

Email: