Отказване право на дк

Здравейте,фирма рег.по ддс закупи дългатрайни активи от друга рег.бълг.фирма.Получихме фактура за доставката и извършихме плащането.Фирмата доставчик спомена ,че за м.01/2012г.няма да си плати ддс към нап,защото смята след 1,2 месеца да спре дейност и да подава само нулеви декларции.Ние сме притеснени при евентуална ревизия дали няма да ни откажат правото на дк при условие,че доставчика не е изряден платец към държавата.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Евентуално би могла да Ви бъде потърсена отговорност по реда на чл. 177, ал. 1 от закона, в случай, че сте упражнили правото си на данъчен кредит и ревизиращият орган докаже, че сте знаели, или че сте били длъжни да знаете, че данъкът няма да бъде внесен. Приема се, че сте били длъжни да знаете, ако са изпълнени едновременно условията на чл. 177, ал. 3.

Вашият коментар

Email: