Данъчен кредит за гориво на лек автомобил

Здравейте! Според Вас мога ли да ползвам данъчен кредит за горивото на лек автомобил, ако

с него се извършват транспортни услуги-доставка по домовете на храна и напитки срещу заплащане?

Трябва ли да има лиценз за извършването на тази дейност?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че използвате превозното средство единствено за да извършвате въпросните транспортни услуги срещу заплащане, би следвало да попадате в хипотезите на чл. 70, ал. 2, т. 4 от закона, т.е. би следвало правото на данъчен кредит да е налице.
    По отношение на лиценза – не би следвало да е необходим такъв – вижте за справка чл. 6 от Закона за автомобилните превози, а също така и чл. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Вашият коментар

Email: