услуга по ел.път

Здравейте!

Фирмата е ЕООД, нерегистрирана по ДДС. Има разплащателна сметка и карта към нея. Управителят се е регистрирал към PAY PAl и е платил за личниуслуги     м.10 2011, м.12 и м.1 2012, използвайки фирмената карта. Сумите са малки. Услугите попадат към услуги, извършвани по електронен път. Доставчикът е страна от ЕО, собственикът е получател.  PAY PAL са издали фактура като на физическо лице – само име, а за доставчик има само име на фирма и страна, няма ДДС.  Документите чак сега попадат при счетоводител. Възможно ли е тези доставки да се третират като лични?, за да се избегне рег. по ДДС чл. 97а /със закъснение/?  Можете да ми отговорите и само по e-mail.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    За услуга, предназначена за лични нужди по смисъла на чл. 21, ал. 3 от закона би могло да се говори, в случай, че фактурата бе издадена на Ваше име. Това, че плащате услугите от чуждо име и за чужда сметка не Ви прави получател по смисъла на закона и не би следвало да имате задължение за регистрация по чл. 97а.

Вашият коментар

Email: