вод

Здравейте, въпросът ми е свързан с грешно посочен ВОД за м.12.2011. Допуснали сме техническа грешка и в дневник продажби е посочен ред, отразен като ВОД, пусната е и VIES декларация, съответно с контрагент член на държава-членка на ЕС. Как можем да коригираме грешката. Нужно ли е писмено уведомяване на НАП съгласно чл. 126, ал.3, т. 2 от ЗДДС, като размера на дължимия ДДС за периода не се променя?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като няма промяна на задължението не би следвало да е нужно писмено уведомяване.
  В какво се състои допуснатата грешка?

 2. Отговор Тодорова

  Фактурата за ВОД е трябвало да се анулира, понеже сделката не се е осъществила. Правилно ли ще е да анулираме фактурата с протокол съгл. чл. 116 от ЗДДС(разполагаме с всички екземпляри на фактурата), който да включим в дневник продажби и vies декларацията със знак минус.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Предвид информацията, която давате би било редно издаването на кредитно известие съгласно чл. 115 от закона.

 4. Отговор Тодорова

  Оригинала на фактурата не е получен от клиента, съответно не е включен в подаваните от тях регистри.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вижте разпоредбите на чл. 115 ал. 1.
  Въпреки това не би следвало да имате проблем и ако анулирате фактурата, въпреки, че условията и изискванията на чл. 116 няма да са изпълнени напълно.

Вашият коментар

Email: