Размер на данъка според дохода

Здравейте,

Скоро ми предстои да създам като частно лице-посредник фирма в Германия по ДДС,която ще извършва транспортни услуги само там.Поради данъчната ми повинност според немските данъци се интересувам от два въпроса,без отговорите на които не бих добил ясна визия за ежемесечните си разходи,а именно:

– Какъв е размера на Данък Общ Доход според различната сума приход на месец(1000-3000 Евро)?

– Как да оптимизирам облагането на придобития ми доход от транспортна дейност в Германия според Международната спогодба между двете страни за избягване на двойно данъчно облагане на дохода и имуществото?

Благодаря Ви предварително за отговорите.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Относно приложимото в Германия законодателство се обърнете към данъчен консултант там.
    Що се отнася до приложението на спогодбата – по-добре е да плащате данъците си тук, в България. Това обаче би било възможно само за доходите Ви като физическо лице, не и за самата фирма, която доколкото се разбира от въпроса ще бъде учредена в Германия.

Вашият коментар

Email: