Комисионни услуги и ДДС

Здравейте! ООД извършва услуги, за което получава комисионни по договор за събиране на дългове с друго ООД. Също така получава и комисионни по договор с банка за набиране на клиенти. До момента фирмата не беше рег. по ДДС. От 01 февр. 2012г. се рег. по ДДС понеже ще извършва търговия със стоки. В този случай би трябвало да начисляваме ДДС в издадените фактури за комисионните услуги, но не съм убедена правилно ли мисля. Моля за Вашия компетентен отговорр! Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия Ви въпрос – да, би следвало въпросните сделки да са облагаеми. По отношение на втория Ви въпрос обаче – въпреки оскъдната информация, която давате, би следвало въпросните доставки да попадат в обхвата на чл. 46 от закона.

Вашият коментар

Email: