ще ни санкционират ли?

Здравейте,

Получихме по-късно кредитно известие по фактура с дата 30.12.2011 г. /стойност 30 лв./ Каква е санкцията при  отразяване на известието в дневника за покупки м.01.2012 г.?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Какъв е резултатът Ви за месец декември – ддс на внасяне, или на възстановяване? Евентуалната глоба в случая би била съгласно чл. 182, ал. 2 от закона, но не би следвало да е невъзможно, в случай, че нарушението бъде установено да бъде третирано като маловажно.

Вашият коментар

Email: