облагане на мероприятия

Здравейте,

във връзка с новите промени касаещи ТО и ТА бих искала да попитам досега мероприятията (хот.наст., транспорт, изхранване, ползване на конф.зали и други) се облагаха с 20% ДДС от ТО към крайния клиент юрид.лице. Към днешна дата как би следвало да се облагат тези доставки с това ново понятие Пътуващо лице. Според мен това не би трябвало да се касае за тези доставки (облагането им според глава 16). Моля за Вашето мнение.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В системата ни за въпроси и отговори можете да намерите значителна част от информацията, касаеща промените, свързани с туризма. Поради тази причина отговорите на подобни въпроси няма да бъдат публикувани в сайта.
    Въпреки това, конкретно по въпроса Ви – би следвало извършените от туроператор доставки, различни от туроператорска дейност по смисъла на закона за туризма, да са извън обхвата на глава шестнадесета.

Вашият коментар

Email: