Кредитно известие въведено грешно като фактура

м.Декември 2011 е въведено грешно кредитно известие като фактура, може ли м. Януари 2012г. да въведа  фактурата и кредитното известие със знак минус спазвайки чл.126ал.3т.1 от ЗДДС и задължително ли трябва за спазя чл.126ал.3т.2 от ЗДДС

1 коментар

Вашият коментар

Email: