ВОД или Износ

Здравейте, в нашата компания имаме следния казус: През месец октомври 2011 г. сключваме договор за продажба на машини със швейцарска фирма, коато плаща машините на 100 % към нас, но не ги изнася веднага. Изнася ги, когато им намери клиент някъде по света. вЕдната машина замина за Австралия, за което имаме оформен износ. Другата машина обаче замина за Германия, на 01,02,2012 г. Като Купувач във фактурата е посочена Швейцарската фирма, а като получател- Германската. Имаме и CMR с карайна дестинация германската фирма. Въпросът ни е имаме ли основание за ВОД, тъй като машината не напуска ЕС, но платец на фактурата е швейцарската фирма.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от закона би била налице при условие, че швейцарската фирма е регистрирана за целите на ддс в Германия. Проверете дали това обстоятелство е налице, а ако не е – проверете дали швейцарската фирма е регистрирана за целите на ддс в някоя от другите страни членки, за да можете да приложите разпоредбите, отнасящи се за тристранните операции. В противен случай би следвало да обложите доставката по общия ред на закона.

Вашият коментар

Email: