изискуемост ддс при доставка на услуга от САЩ

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС. През януари получихме фактура от американска фирма за извършени маркетингови и рекламни услуги през 2011 г с дата на издаване 14.01.2012 г., до момента няма плащане. Съгл. чл. 117, ал.1, т. 1 от ЗДДС ще се самоначислим с протокол, който ще включим в дневник покупки и дневник продажби за м.януари 2012 г. Възможно ли е тълкуване на тази обстановка относно изискуемостта на данъка да е при извършване на услугата, а именно през 2011 г, като извършването на услугата е постоянно, след сключването на договора и не е възможно определянето на конкретна дата. Благодаря за отделеното време!

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От въпроса Ви не става ясно естеството на този договор.
    Попадате ли в хипотезите на чл. 25, ал. 4 от закона (и евентуално и чл. 25, ал. 5).

Вашият коментар

Email: