Продажба на апартамент

Фирма регистрирана по ДДС купува апартамент през 2008 г от физическо лице. Не ползва данъчен кредит. През 2010 г. го продава на друго физическо лице и не е начислило данъчен кредит. Във фактурата пише чл.50,ал.. Разрешението за ползване на апаратмента е от 2008 г. Сега данъчните не са съгласни с нас. Какво да направим

Благодаря Ви предварително

 

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Несъгласието на данъчните в случая е законово обосновано. От информацията, която давате – не попадате в хипотезите на чл. 50 от закона.
  В процес на ревизия ли сте в момента? Как е договорена цената в договора?

 2. Отговор Кирчева

  В процес на ревизия сме. Договорената стойност е над данъчната оценка но е доста под стойностт на която е първоначално е
  закупен имота

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Въпросът бе по-скоро дали в сключения за продажбата договор фигурира текстът, че уговорената сума е без ддс.
  Що се отнася до договорената сума – стойността и не би следвало да е проблем (евентуално с някои условности), въпреки че са нарушени действащите тогава разпоредби на чл. 27 от закона.
  А относно първоначално издадената фактура – същата представлява погрешно съставен документ по смисъла на чл. 116 от закона.

Вашият коментар

Email: