Платена нощувка на служител от друга фирма

Здравейте,

В нашата фирма е командировано лице от германска фирма, като разходите за нощувките на лицето в България и транспортните разходи са за наша сметка. Имаме ли право на данъчен кредит според вас по фактурата за нощувка на лицето?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  От така зададения въпрос не става ясно естеството на въпросните разходи в случая. Попадат ли въпросните разходи в обхвата на чл. 62, ал. 1 от правилника за прилагане?

 2. Отговор Иво

  Здравейте,
  Физическото лице е командировано от германския си работодател в нашата фирма с цел извършване на консултантски услуги, които ще ни бъдат фактурирани. По договорка с тях нашата фирма поема нощувките и самолетните билети.
  Това което не мога да разбера дали чл.70 ал.3 т.7 касае само командированите от нас лица, или касае и командировани от други фирми, когато ние поемаме транспорта и нощувките.

  Благодаря!

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Разпоредбите на чл. 70, ал. 3, т. 7 от закона засяга командированите от Вас лица. В описания от Вас случай биха били напълно основателни проблемите от страна на приходната администрация.
  Помислете за вариант немците да увеличат стойността на консултантската услуга с размера на направените разходи за транспорт и нощувка (без данъка, платен в България), а самия данък да поискат за възстановяване по реда на Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността.

Вашият коментар

Email: