Доначислен ДДС с протокол съгл.чл.27 ал.1т.3 действащ към 31.12.2011.

Здравейте, при продажба на части от нова сграда е доначислен ДДС с протокол съгл.чл.27 ал.1 т.3 от ЗДДС,  действащ до 31.12.2011. Въпроса ми е, следва ли доначисления данък да се осчетоводи като разход на фирмата и данъчно признат ли е разхода (доначисления ДДС все още не е издължен към бюджета)?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма основание за издаването на подобен протокол. Сумата на данъка е следвало да бъде посочена във самата фактура за доставката.

Вашият коментар

Email: