ДДС при фактура за нощувка от Италия

Здравейте,

фирмата ни е данъчно задължено лице и получаваме фактура от Италия за нощувка на командирован с начислен 10% ДДС. Как би следвало да осчетоводим фактурата, можем ли да си приспаднем данъчния кредит. Фактурата е по следния начин:

данъчна основа 1718, ДДС 10% -172, Обща стойност 1800 евро. 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да включвате въпросната фактура в дневниците.
    Що се отнася до платения там данък – по всяка вероятност бихте могли да поискате възстановяването му по реда на Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността.

Вашият коментар

Email: