Услуга Македония

Фирма ни е данъчно задължено лице в България. Трябва да фактурираме, мениджърска услуга на дан.задължено лице в Македония, като услугата е извършена на територията на Македония. Правилно ли съм се ориентирала, че не трябва да се начислява ДДС, и попада в клетката по чл.69. Поздрави и благодаря.

1 коментар

Вашият коментар

Email: