Процедура възстановяване на ДДС

Здравейте, имам следния въпрос: Изтекла процеура по възстановяване на ДДС към 30.09.09, пропуснато е подаването на Приложение 6 и съответно попълването на клетка 80 от Справката-декларация за Септември. Какво трябва да направя, за да не загубя тези пари?

Благодаря предварително

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте. Подавате писмено искане за прихващане или възстановяване по реда на глава шестнадесета от ДОПК.

Вашият коментар

Email: