Фактура и частично самоначисление на ДДС

Здравейте,

Международна фирма ни издава фактура за разходи /гориво, пътни такси и др./ направени от нашата фирма в чужбина, като на част от тях ни начислява ДДС, а на част от разходите не ни начисляват ДДС /комисионна пътна такса, ремонт/ изрично ни посочват,че сме \“длъжник по данъчно задължение\“ и се прилага метода на \“обратно начисляване\“ според чл.196 и чл.44 от Директива 2006/112/ЕО ,т.е ние трябва да си самоначислим ДДС върху тези разходи с протокол по чл.117 на основание чл.82/2/т.3 от ЗДДС. Казусът ми е следния:

Освен протокола по чл.117, трябва ли и фактурата да влезе в Дневник за покупките по ДДС, тъй като сумата върху коята самоначисляваме ДДС се включва в общата сума на фактурата?

Ако трябва да влезе и фактурата в Дневника за покупките,то би ли следвало в колона: ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС и вноса без право на дънъчен кредит или без данък, да се отрази разликата между стойността на фактурата и данъчната основа на протокола по чл.117

Приятен ден!

Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да включвате в дневника и фактурата за покупка. Отразете в дневниците само протокола.

Вашият коментар

Email: