ДДС ТУРЕОПЕРАТОР

Здравейте!

Във връзка с новите промени в ЗДДС бих искала да попитам , когато имаме доставка от един ТО към друг ТО и се касае за туристически пакет в страна от ЕС  или Трети страни каква ще бъде ставката на ДДС?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случай, че става дума за настаняване по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на закона, то посочените доставки биха били с място на изпълнение извън територията на страната, поради което не следва начисляване на данък тук (вижте за справка чл. 21, ал. 4, т. 1 и чл. 86, ал. 3 от закона).

 2. Отговор Нели Боянова

  Значи при доставка към ТО с място на изпълнение и в ЕС и в Трети страни се издава фактура на основание чл.86 ал.3? Има ли значение дали получателят ТО е български или важи и за чуждите ТО? Имаме ли право да ползваме данъчен кредит за покупките?

  Ще организирате ли и тази година семинар за промените в ЗДДС в туризма?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случай, че става дума за настаняване – да, от значение в случая би било мястото на изпълнение, а не мястото, на което е установен получателят. Добре би било обаче в случая да се проверят задълженията, които биха били възникнали в конкретната държава, в която е мястото на изпълнение на доставката.
  За туроператор, продаващ на друг туроператор, правото на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, обект на доставката, е налице.
  Що се отнася до въпроса за организирането на семинар тази година – към настоящия момент не предвиждаме подобно мероприятие, но е възможен вариант за посещение на място. Промените в закона ще бъдат разгледани обстойно и изчерпателно и в две предстоящи наши издания, които се очаква да бъдат пуснати за печат веднага след обнародването на промените в правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: