Фактури в евро м/у бълг.фирми

Колеги, за първи път се срещам с този проблем- българска фирма е подизпълнител на друга българска фирма, която извършва дейност на обект в Брюксел.Тъй като договора м/у двете фирми е сключен в евро, ще има ли пречка , ако подизпълнителя освен в лева, упоменава във фактурите,които ще издаде на фирмата, подсигурила работата, и равностойността в евро?Тъй като обекта на извършване на работата е в страна от Евр.съюз,има ли особености относно ЗДДС при издаване на фактурите за извършена работа м/у двете български фирми?
Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би било пречка да посочвате сумите и във валута, като се съобразите с разпоредбите на чл. 113, ал. 5 от закона.
    Проверете за коя от страните по сделката възникват задължения съгласно белгийското законодателство.

Вашият коментар

Email: