Платен аванс преди регистрацията

Платихме аванс за придобиване на ДМА, но още нямаме излезнала регистрация по ДДС. Трябва ли да включа аванса в описа на активи и ще имам ли право на ДК?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че са налице условията на чл. 69 и 71 от закона – би следвало да включите аванса в описа на активите за да можете да упражните правото си на данъчен кредит при условията и съгласно разпоредбите на чл. 74 и 75.

Вашият коментар

Email: