Материал закупен от ЕС ,но директно доставен в Турция

Здравейте,

Фирмата рег.по ддс в България е закупила материал от Германия,който директно е доставен в Турция на турски партньор,който ще ги излага при демонстрации и панаири.За материала е издадена фактура от немската фирма.Кка да я отразя в дневника за покупки ,защото не е ВОП.тОЗИ МАТЕРИАЛ Е ЗА НАША СМЕТКА И ТУРСКИЯ ПАРТНЬОР НЯМА ДА НИ Я ЗАПЛАЩА.дЪЛЖА ЛИ ДДС КАТО ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ДОСТАВКА.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да отразявате в дневник покупки получената от германския Ви доставчик фактура.

Вашият коментар

Email: