Продажба на инкасов автомобил

Здравейте,
Имам следния въпрос: Продаваме инкасов автомобил, за който сме ползвали данъчен кредит при придобиване. Сделката е с трето лице.
Върху коя сума начисляваме ДДС – върху продажната цена, пазарната стойност или … Предварително Ви благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте. В случай, че не попадате в ограниченията на чл. 27 определяте данъчната основа за доставката по реда на чл. 26 от закона – договорената продажна цена. Предполага се, че въпросният автомобил е ДМА, а не стока.

Вашият коментар

Email: