ВОП – отразяването в дневниците по ДДС

Здравейте!

Фирмата ни закупи стоки от страна член на ЕС. Доставчикът е рег. по ДДС в тази страна. Стоките пристигат в България с наш транспорт.

Следва ли да съставим протокол на остование чл. 117 от ЗДДС. В кои колони на дневника за продажби и покупки следва да се отрази самоначисеното ДДС.

Благодаря! 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Подобни въпроси са разглеждани нееднократно тук.
    В случай, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона то съгласно чл. 84 данъкът е изискуем от получателя и следва да бъде начислен с издаването на протокол по чл. 117 (вижте евентуално и чл. 86, ал. 3 и глава четвърта от закона).
    Що се отнася до отразяването в дневниците – разгледайте приложения 10 и 11 към правилника за прилагане и би следвало всичко да си дойде на мястото.

Вашият коментар

Email: