Издаване на протокол по чл.117 на ф-ра за нощувка

Здравейте,

Българска фирма регистрирана по ддс получава ф-ра за нощувка от Австрия по повад на командировано лице.Въпросът ми е издавам ли протокол по чл.117 като начислявам и от двете страни ддс в размер на 20%.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че нощувката е на територията на Австрия доставката е с място на изпълнение извън територията на страната, поради което е извън обхвата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и няма задължение за издаване на протокол.

Вашият коментар

Email: