Срокове за фактуриране

Здравейте.

Интересума ме срока, в който спедиция е длъжна да издаде фактура към клиента и от кой момент започва да тече?

 

Предварително благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на чл. 113, ал. 4 от закона фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Вижте за справка и чл. 25 от закона, както и чл. 11 и 12 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: