Дневник по ДДС

При сделка по Глава 3 чл.30 с нулева ставка на ДДС в кои колони  се разнася в дневник продажби. Разнасянето са данъчната основа в колона 19/ данъчна основа на сделките по Глава 3 с \“О\“ставка/и сумата автоматично се изписва и в кол.9/ Общ размер на данъчните основи/. В други колони няма разнасяне на цифри. Но като забележка при проверката на данните се изписва: Стойността на ДДС в кол.12 начислено ДДС е различно от 20 от стойността на кол.11-данъчна основа.

Моля за компетентно становище

 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало ако има проблем – да е другаде – стойността, въвеждана в к. 19 от дневник продажби няма общо със стойностите на к. 11 и к. 12.
    Можете да разгледате за справка и приложение 12 към правилника за прилагане, в частта му за \“Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или оптичния носител
    \“.

Вашият коментар

Email: