подаване на данъчна декларация

Необходимо ли е подаване на данъчна декларация и годишна декларация ако ООД няколко години от регистрацията си няма никаква дейност? Ако да – какви са санкциите за неподаване?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Да, би следвало подаването на декларации.
    Що се отнася до санкциите – вижте административнонаказателните разпоредби на закона за корпоративното подоходно облагане.

Вашият коментар

Email: